Skicka meddelande

Värdegrund / etiska riktlinjer

  • Genom ett bemötande präglat av respekt för människan söker vi stödja den enskilde att tillvarata sina resurser.
  • Vi vill fokusera på och bejaka de goda förutsättningar varje individ äger inom sig, och låta dessa vara bärande krafter i nätverket vi bygger tillsammans.
  • Origos kultur ska i tanke och handling vara präglad av professionalism, helhetsyn och humanism.
  • Vi strävar efter att vara uppdaterade kring forskning och metod - samt att ständigt höja personalens kompetens så att klienten möter en samsyn i alla situationer han/hon befinner sig i.