Skicka meddelande

Origo Vård och Omsorg erbjuder

  • Praktiskt boendestöd
  • Motivationsarbete
  • Enskilda stödsamtal
  • Stöd till utveckling och förändring
  • Stöd att komma igång i aktiviteter
  • Nätverksarbete
  • Hjälp med ekonomisk planering

I kontakten med den enskilde använder vi oss av ASI (Addiction Severity Index) som bedömnings- och uppföljningsinstrument, samt i motivationsarbetet MI-samtal (Motivational Interviewing).