Skicka meddelande

Om Origo Vård och Omsorg

Origo Vård och Omsorg AB är ett privat företag som på uppdrag av Linköpings Kommun bedriver öppenvårdsinsatser. Företaget ägs av  Lotta Ekström som har många års erfarenhet av socialt arbete. Fokus ligger på boendestöd och personligt stöd till vuxna personer med missbruksproblem och/eller psykosociala svårigheter.

De avtal som avses är:

  •  Boendestöd och personligt stöd till vuxna personer med  missbruksproblem och/eller psykosociala svårigheter.
  •  Aktiviteter och social samvaro för personer med missbruksproblem.


I företaget finns följande kompetenser

  • Socionom
  • Mentalskötare
  • Undersköterska
  • Behandlingsassistent
  • Personal med ASI- och MI-utbildning.